Fidayda Ayağı İsmini, Ankara’nın “Fidayda” oyunundan (türküsünden) almıştır. Bu ayaktan ezgiler, Kastamonu, Konya gibi illerimizde saz meclislerinde (muhabbet-dinleti havası) pek yaygındır. Bu havalar, bağlama takımıyla çalıp-okumaya çok elverişlidir. Saz Havası denilince, bu ayaktan ezgiler akla gelir. Özel bir düzenle çalınırlar.

Fidayda Ayağının ses genliği bir buçuk oktavdır. Karar sesi, dizek altı “Re” oktav içince aldığı arızalar Mib, Sib ve oktav üstü Fa# dir.

Fidayda Ayağı

Seyir: Fidayda Ayağı’nda seyir, çıkıcı-inici yapıdadır. Tiz durak Re perdesinden, tiz Sol (onuncu ses)’e doğru bir çıkıcı seyir yapıp, inici bir seyirle karar sesine gelir. Yedinci sesten onuncu sese doğru tekrar bir çıkış yapıp, ikili aralıklarla karar perdesine iner. Bazen, dördüncü ses (Sol)’den tiz durak Re perdesine bir  sıçrama yapar ve İnici bir seyirle karar verir.

Örnekler:

T.H.M. Ayaklar Konusu AnaSayfa