Yörük Ayağı Yörük Ayağı’na “Kesik” ve “Yanık Kerem” de deniliyor. Bu ayaktan ezgilere, Ege, İç Anadolu ve Trakya bölgelerinde  rastlanmaktadır.

Yörük Ayağı

Seyir: Bu dizideki ezgiler, genelde çıkıcı-inici bir seyir gösterir. Karar sesi Sol’ den başlayıp, beşinci ses (Re) civarında dolaşır. Tiz durağa doğru bir çıkış yaparak, karar sesine döner, dördüncü sese (Do) doğru bir sıçrama yapar. Bu esnada “Do” ve “Si” sesleri natürelleşerek, aralarındaki artık ikili aralığı küçük ikiliye dönüşür. Bu geçkiden sonra, dizinin sesleriyle inici bir seyir oluşturulup, karar verilir.

Örnekler:

T.H.M. Ayaklar Konusu AnaSayfa