Anahtar

Müzikte üç tür anahtar vardır. Bunlar “sol anahtarı”, ”fa anahtarı”, “do anahtarı” dır.

  • Sol anahtarı: Dizeğin ikinci çizgisinden çizmeye başlanır ve başlanan ses “sol” sesidir. Gitar, flüt, bağlama ve keman notaları bu anahtarda yazılır.
Sol anahtarı
  • Fa anahtarı: Fa anahtarı, alt oktavlardaki kalın dizek içine yerleştirebilmek için kullanılır. Dördüncü çizginin dışında üçüncü çizgiden başlayan “fa anahtarı” bulunmaktadır. Piyano, basgitar, kontrubas notaları bu anahtarda yazılır.
Fa Anahtarı
  • Do anahtarı: Do anahtarı, genelikle orta seslerin yazılışında kullanılır. Dört çeşit do anahtarı bulunmaktadır. Şu anda bir tanesinin yerini bilmek kâfidir.
Do Anahtarı

Süre Uzunluğunda Yardımcı İşaretler

  • Nokta: Yanına konduğu notayı yarı değeri kadar uzatır. Aşağıda noktalı notaların süre uzunlukları görülmektedir.
Nokta
  • Çift nokta: Bir nota veya susma işaretinin yanında iki nokta olduğu zaman birinci nokta değerinin yarısı, ikinci nokta ise noktanın süre değerinin yarısı kadar önüne geldiği noktanın süresini azaltır.
Çift Nokta
  • Üçleme: Doğal bölünümlü ikişerli olan bir nota değerinin geçici olarak üç eşit parçaya bölünmesine üçleme denir. Üçleme notaların altına ya da üstüne üç yazılır.
Üçleme

Legato (bağlı): Notaların birbirine bağlanarak seslendirilmesine legeto denir. Birinci nota çalınır, iki notaya bağlanır. Telli çalgılarda birinci nota mızrapla, diğer notalar parmakla seslendirilir

Bağlı Nota

Durgu (puandorg): Üzerine geldiği notayı genellikle normal uzunluklarının iki katı uzatır. Ancak müziksel nedenlerden dolayı bu yorumcuya bağlıdır. İstenilen sürede seslendirilir. Genelde son notanın üzerinde bulunur.

Puandrog
  • Tekrar işareti(Röpriz): Bir müzik eserinin herhangi bir bölümünde melodi tekrarı için kullanılır. İki röpriz karşılıklıysa karşılık arası iki kez okunur. Karşılığı yoksa baştan itibaren iki kez okunur.
Tekrar İşareti

  • Dolap: Tekrar edilen bölümün ikinci kez seslendirilişinde “1”yazan ölçüler atlanır ve “2” yazan ölçüden çalınır.
Dolap

Da capo (D.C): Da capo, tekrar işaretinin yanında bulunuyorsa en başa dönülür ve eserin sonuna kadar tekrar edilmeden seslendirilir

Da capo
  • Senyo: Senyo işaretine ikinci kez rastlandığında aynı işaretin ilk bulunduğu ölçüye dönülür ve bu ölçüden başlayarak “son” anlamına gelen “fine” kelimesinin olduğu yere kadar seslendirilir.
Senyo