üryan geldim

RAMO – Üryan Geldim Üryan Giderim

Üryan Geldim Gene Üryan Giderim Sözleri

Üryan Geldim Gene Üryan Giderim
Ölmemeye Elde Fermanım Mı Var
Azrail Gelmiş De Can Talep Eyler
Benim Can Vermeye Dermanım Mı Var 

Yitir Şu Gönülden İleği Yitir
Cehd Eyle Elini Yoksula Yedir
Bana Derler Gam Yükünü Sen Götür
Benim Yük Götürür Dermanım Mı Var 

Dirilirler Dirilirler Gelirler
Huzur-I Mahşerde Divan Dururlar
Harami Var Diye Korku Verirler
Benim İpek Yüklü Kervanım Mı Var 

Karac oğlan Der Ki İsmim Öğerler
Ağu Oldu Yediğimiz Şekerler
Güzel Sever Deyi İsnad Ederler
Benim Hakk dan Özge Sevdiğim Mi Var

Karacaoğlan

İzahlı Halk Şiiri Antolojisi – Pertev Naili Boratav kitabından;

Karacaoğlan XVII nci asrın ikinci yarısında şöhret kazanmış bir saz şairidir. Cenup illerimizde onun 1606 da doğmuş ve 1679 veya 1689 da ölmüş olduğu rivayet edilir. Kendisinin söylediği:

Halebi Osmanlı aldı
Dağı taşa katar bir gün.


beyti de Halep valisi Abaza Hasan Paşa nın 1658 yılındaki isyaniyle ertesi yıl isyanın bastırılması ve Abazanın öldürülmesine bir işaret olduğuna göre Karacaoğlan ın XVII nci asrın başında doğduğu rivayeti kuvvetlenir. Bundan başka 1663 – 64 yıllarında, Osmanlı sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa nın Avusturyalılara karşı açtığı sefere telmih eden ve “hazır ol vaktine Nemse kıralı” diye başlıyan manzumesi de yaşadığı zaman hakkında bilgi veriyor. Aşık Ömer in manzumeleri arasında Karacaoğlan adının geçmesi de şairin bu asrın ikinci yarısında geniş bir şöhrete sahip olduğunu göstermektedir.

Karacaoğlan ın nerede doğduğunu kesin olarak söylemek imkansızdır. Muhtelif rivayetler onu, muhtelif yerlere mal etmektedir. Geçen yer adları, adetler ve Güney Türkmenleri arasında kullanılan giyim tabirlerinin manzumelerinde sık sık geçmesi, Karacaoğlan ın cenup illerinde yetişmiş bir şair olduğu kanaatini veriyor. Karacaoğlan şiirlerinde bir çok Osmanlı ülkelerinden bahsetmektedir. Şiirlerinden Aydın, Tokat, Ankara, Konya, Diyarbakır ı gezdiği, Mısır a kadar gittiği ve Tuna dan, Avusturya harblerinden bahsettiğine göre Rumeli yi de dolaştığı anlaşılıyor. Ancak bütün Karacaoğlan mahlaslı şiirlerin ona aidiyeti ve manzumelerinde her adı geçen yeri dolaşmış olduğu kati olarak söylenemez.

Karacaoğlan Biyografisi Devamı İçin Tıklayınız

Karacaoğlan Notaları için tıklayınız.