Bağlamanın Toplumsal Cinsiyet Açısından Temsili başlıklı bu makalede, bağlama
çalgısının müzik performansındaki temsilî cinsiyet kimlikleri açısından ele alınması amaçlanmıştır.
Araştırmada toplumsal olarak bağlamaya ve bağlama icrasına yüklenen kimlik görünümü ve bu
görünümü oluşturan etmenler tarihsel, sosyal ve kültürel açıdan analiz edilmektedir. Devamını Okuyun