TUTUŞ VE BOZUK DÜZEN

1.1. Bağlamayı Tanıma
1.1.1. Bağlamanın Tarihsel Gelişimi
1.1.2. Bağlamanın Yapısal Özellikleri
1.1.3. Bağlama Ailesi ve Ölçüleri
1.1.4. Bağlamada Düzenler
1.2. Duruş ve Tutuşu
1.2.1. Bağlamanın Tutuşu
1.2.2. Sol El Tutuşu
1.2.3. Perdelere Basış
1.2.4. Sol Eldeki Yanlış Pozisyonlar
1.2.5. Sağ Elle Tezenenin Tutuşu
1.2.6. Tezenenin Telde Çalışması
1.2.7. Sağ Eldeki Yanlış Pozisyonlar
1.3. Bağlama Çalmada Özel İşaretler

BOZUK DÜZENDE TEL ÇALIŞMASI
2.1. “Do” Sesinin Yeri ve 2. Parmağın Kullanımı
2.2. Tezenenin Çift Yönde Kullanımı
2.3. “Re” Sesinin Bağlamadaki Yeri ve 1., 2. ve 3. Parmağın Kullanımı
2.4. Mi-Fa-Sol Notalarının Yeri ve Mi Sesinin Bağlamada Yeri
2.5. Fa Sesinin Bağlamada Yeri
2.6. Sol Sesinin Bağlamada Yeri
2.7. Oktav Notalarının Yeri ve Oktav Si Sesinin Bağlamada Yeri
2.8. Oktav Do Sesinin Bağlamadaki Yeri
2.9. Oktav Re Sesinin Bağlamadaki Yeri

Pdf Dosya Yüklenmesi Zaman Alabilir Lütfen Bekleyiniz…