Bağlamada Akort Türleri ve Düzenler

   Bağlamada Akort Türleri ve Düzenler, Türklerin en yaygın sazı olan bağlama, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde, çok değişik akortlarla yani düzenlerle çalınmaktadır. Zaten bağlama ailesinde ”düzen” sözcüğü, tellerin akort edilmesi anlamında kullanılmaktadır. Çok bilinen ve yaygın olan kara düzenin (bozuk düzen) yanı sıra son yıllarda yaygınlaşan ”bağlama düzeni” en çok bilinen ve kullanılan iki düzendir. Bunların dışında, çeşitli yörelerde, çeşitli adlandırmalarla pek çok düzen vardır. Bugüne kadar tespit edilen başlıca on dokuz düzen aşağıda belirtilmiştir. On dokuz düzenin hepsinde alt teller ”La” sesi kabul edilip, diğer teller buna göre belirlenmektedir.

Düzenlerin  Adı Alt TelOrta TelÜst TelKarar Sesi
ABDAL DÜZENİLALASOLLA
ACEMAŞİRAN DÜZENİLALAFAFA
BAĞLAMA DÜZENİLARE
BOZUK(KARA) DÜZENLARESOLLA
ÇARGAH DÜZENİLARESOL
EVİÇ DÜZENİLASOL
HÜSEYNİ DÜZENİLALALA
HÜZZAM DÜZENİLALAFA#FA#
KAYSERİ DÜZENİLALALA
KÜTAHYA DÜZENİLARERERE
MİSKET DÜZENİLAREFA#FA#
MÜSTEZAT DÜZENİLAREFAFA
RAST DÜZENİLADOSOLDO
SABAHİ DÜZENİLADOLALA
SEGAH DÜZENİLARE
ŞUR DÜZENİLALA
ÜMMİ DÜZENİLALARELA
YEKSANİ(IRIZVA) DÜZENİLARELALA
ZİRGÜLE DÜZENİLAFASOLSOL

Düzenler detaylı yazımız için tıklayınız