Azeri Ayağı Azeri ezgilerinin çoğunluğu bu dizide seyreder. Genellikle, ezgiler altı ses içinde oluşur. “Si” karar perdesinden (Sol) altıncı sese kadar çıkar ve inici bir seyirle “Si” perdesinde karar verir. Yeden olarak La# kullanılır. Elazığ ve yöresinde bu diziye Isfahan deniliyor. Şanlıurfa  yöresinde, Azerî dizisine Geleneksel Sanat Müziğimizde olduğu gibi Segâh denilmektedir.

Bu diziden ezgilere yurdumuzun her yöresinde rastlanmakla beraber, çoğunluğu Azeri ezgiler oluşturur.

Örnekler:

T.H.M. Ayaklar Konusu AnaSayfa