Misket Ayağı Misket Ayağı, adını, çok yaygın olan Ankara’nın “Misket Türküsü”nden almıştır. Bu ayağa “Karanfil Ayağı” da denilir. Bu ayaktan ezgilere, Doğu Anadolu İlleri ve yöreleri dışında, yurdun her yöresinde rastlanmakla beraber, genellikle, İç Anadolu (Ankara, Kütahya, Söğüt) ve Trakya yöresinde çok daha sık rastlanır.

Misket Ayağı

Seyir: Bu ayaktan ezgiler, genellikle tiz durak sesi Fa# den başlar. Dokuzun ve onuncu seslere kadar çıkıp, dönüşte Mi# in devreye girmesiyle 9. 8. ve 7. sesler arasında kromatik bir ses örgüsü oluşur. Bu durum Misket Ayağı’na özgü  bir şeydir. Daha sonra ezgi, inici bir seyirle karar sesi Fa# de son bulur. Bu ezgilerde ise Si# in devreye girmesiyle 5. 4. ve 3. sesler arasında kromatik bir yapı oluşur.

T.H.M. Ayaklar Konusu AnaSayfa