bağlamada eşik

Bağlamada Eşik yeri nerede olmalı?

Bağlama yapımın da yene tartışmaya açık bir konu eşiğin yeri konusu.

  • İkinci görüş akustik açıdan eşik yerini tekne boyunun 4/1 olması gerektiği. Erkan Oğur Hocamız tarafından önerilen bir yöntem . Ör: 40 cm tekne boyunda eşik yeri 40/4=10 cm olur.

Birinci ve İkinci Ölçüler arasında sap boyunda %3 ‘lük bir fark olur

  • Üçüncü görüş Altın Orana göre .  Tekne boyu altın orana(1.618) bölünür. Çıkan sonuç tekne boyundan çıkartılıp tekrar altın orana bülünür.  Ör:40 cm tekne boyunda eşik yeri

 40/1.618=24.72 cm

40-24.72=15.27 cm

15.27/1.618 = 9.44cm Altın Orana Göre eşik yeri 9.44 cm olur.

  •  Dördüncü ise bağlamayı yapan ustanın kullanacağı malzemenin yapısına göre kendince konumlandıracağı bir yer olabilir.

Soru ve Cevaplar

Burada cevaplar benim şahsi görüşlerim olup elde edilen tını konusu, çalımdan alınan lezzet  kişiye göre değişken olduğu için şu doğrudur diyemiyorum. Ben kendi imal ettiğim bağlamalarda 36-40 tekne boylarında 5/1 tekne boyu büyüdükçe 4/1’e yaklaşan bir oran kullanmaktayım.

Hangisi daha avantajlı?

4/1 eşik oranında bağlamada bas karakter öne çıkmaktadır ve tınlama süresi uzamaktadır.

  • Bağlamanın eşik yeri 5/1 oranından 4/1’e alsam olur mu?

Şöyle olur: Eşiğin ileri alınması tel boyunu kısaltacağı için tüm perdelerin yerini değişmesi gerekir. Sonucunda son perdenin geldiği yer ile tekne arasında perdesiz bir alan oluşur. Çalıma engel olan bir durum yoktur.

Şöyle Olmaz: Eşiğin İleri alınması  sonucunda eşik yüksekliğinin düşürülmesi gerekebilir.(Atölye Ortamında olması tavsiye). Yapılmazsa teller yüksekte kalabilir.

Not:Bu işin doğrusu bağlama yapım aşamasında eşik konulacak yerinin olduğu bölgede kapak çökmemesi için bir tekne yanlarına işlem yapılmaktadır. Sonradan eşik yerinin değişmesi sorun doğurabilir.

  • Bağlamam eşik yeri 4/1 oranında 5/1i alsam olur mu ?

İkinci maddenin tam tersi düşünmek gerekir.