Garip ayağı, adını, büyük bir olasılıkla Âşık Garip’ten almıştır. Halk müziğimizde, ayak adlarının çıkış noktaları çeşitlidir. Bazen bir Halk ozanının adı veya bazen bir yöre adı, bazen de çok yaygın olan bir ezginin ismi Ayak adı  olarak kullanılmıştır. Garip ayağından (dizisinden) oluşan ezgilere yurdumuzun her yöresinde rastlanmaktadır. Hüseynî ayağı kadar olmasa da, garip ayağından ezgiler, halk müziği dağarımızın büyük bir çoğunluğunu oluşturur. Ninnilerimizden oyun havalarına kadar çeşitli halk ezgilerimizin çoğu, garip ayağı dizisindedir. Genelde, garip ayağı “La” kararlı olup, Sib, Do# ve geçici olarak Fa# değiştirgeçlerini alır. Güneydoğu (Gaziantep, Şanlıurfa) yöresinde garip ayağının dizisi farklıdır. Karar sesi, “La”ya göre dört ses yukarıdaki “Re” perdesidir. Aldığı arızalar (değiştirgeç); Mib, Fa#3 ve geçici olarak Sib2’dir.

Garip ayağında Ninni, Bar ve Köy Halayları gibi ezgiler, genellikle, bu ayağın beşlisi içinde olur. Seyir, üst dörtlüden başlar. Beşli ve altılıya çıkar ve inici bir yapı oluşturarak karara varır. Bazen de yedinci ses ve tiz durak etrafında dolaşıp, inici bir seyirle karar verir. Rumeli (Trakya) türkülerimizde ise, seyir daha farklıdır. Tiz
duraktan başlayıp, Fa# etrafında bir misket ayağı duygusu yarattıktan sonra, inici bir seyirle karar verir

Örnekler:

T.H.M. Ayaklar Konusu AnaSayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir