Maya Ayağı , genellikle beşli aralık içinde seyreden, dizisi ve dizi içindeki seyri belli olup, ritim bakımından serbest olan bir uzun hava türüdür. Ancak, ayak bölümü ritimlidir. Bir kırık hava biçimindedir. Geleneksel Türk Halk Müziğimizin ana dizisi olarak kabul ettiğimiz Hüseynî Ayağı’nın “La”- “Mi” beşlisi içinde seyreden maya örneklerine, Sivas, Erzurum ve Gaziantep yörelerinde daha çok rastlanır. Maya Ayakları bir bölümlüdür. Aranağme (coda) gibidir. Her mayanın kendine özgü bir ayağı vardır. Bazı mayalarda ise, ayak bölümü yoktur. Bu tür mayalarda, mayanın ana ezgisi, eşlik eden sazcı tarafından aynen uygulanır. Onun için, mayaya ayak yapacak sazcının, mayanın ezgisel yapısını iyi bilmesi gerekir. Mayalarda seyir, genellikle karar sesi “La” dan başlar ve tepe sesi (beşli ses) “Mi”ye atlayıp, dördüncü ve üçüncü sesleri (Re ve Do) güçlendirerek inici bir yapı oluşturup, karar sesi “La”da son bulur. Maya beşlisinde “Si” sesindeki bemol iki komalıktır. Böylece, maya beşlisindeki yanaşık ikili aralıklar, pesten tize doğru; orta ikili-orta ikili-büyük ikili – büyük ikili şeklinde sıralanır.

Halk müziğimizde maya beşlisi (dizisi) çok kullanılmıştır. Köy Havaları, Barların bir kısmı, Demeçevirme, Ninni ve Deyişlerin çoğu, Manili Türküler, genellikle maya beşlisi içinde oluşmuştur.

T.H.M. Ayaklar Konusu AnaSayfa