Lavik Ayağı

Lavik ayağı Erzurum ve yöresinde “Dağ Havası” denilmektedir. Lavik ayağı, çalgısal bir ayaktır. Mey ve Balaban gibi üflemeli halk çalgılarımızla seslendirilir. Uzun hava türünde bir açış müziği gibidir. Dizisi Hüseynî ayağına benzer. Ancak, seyir bakımından özellik gösterir.

Lavik Ayağı

Seyir: Lavik ayağında, seyir inicilik özelliği gösterir. Önce çıkıcı bir seyirle başlar. Sırasıyla; üçüncü (Do), dördüncü (Re) ve beşinci (Mi) sesleri etrafında dolaşarak, bu üç sesi güçlendirir. Daha sonra, “Re” den yedinci sese (Sol) doğru bir sıçrama (yükselme) yapıp, tekrar “Re” perdesine döner ve Re- Do-Si seslerini sırasıyla kullanarak “La” perdesinde karar verir. Lavik ayağının seyrinde, her ne kadar birden fazla ses güçleniyorsa da, ağırlık  “Re” perdesindedir. Bunun için, Lavik ayağı, Hüseynî ayağından farklıdır.

Lavik ayağının seyrine uyum sağlayan kırık hava biçiminde bar havalarını ve türküleri, Erzurum ve yöresinde görebiliriz.

Örnek: Çelik pazarında ufacık taşlar/ Erzurum

T.H.M. Ayaklar Konusu AnaSayfa